Eduskuntavaaliteemat Jarimo 2019

(en ollut ehdolla eduskuntavaaleissa, jäin ehdokasasettelussa tällä kertaa viimeiseksi)

Jarimo Roivas

KTK, LVI-ins. Turun Vesihuolto Oy:n hallituksen jäsen

Turku

Lapsiperheet ja käyttövarojen tasaaminen

Lapsiperheiden jaksamista on tuettava. Kotisiivousta ja ruuanlaittoapua tulisi tarjota maksutta yli 3 lapsisille perheille. Avustusta tulisi myös harkita lasten harrastusmaksuihin ja ruokakunnan suurempiin sähkö, vesi ja jätehuoltomaksuihin. Elämiseen jäävän rahamäärän eroa lapsettomien ja lapsiperheiden välillä tulisi tasapainottaa. Lapsien hankkimiseen tulisi luoda kannusteita. Rahan tulisi mm. riittää terveellisen ruuan ostamiseen.

Sisäilmaongelmat ja pienet toimitilapalveluresurssit

Julkisten rakennusten sisäilmaongelmien aiheuttajat täytyy saada paremman valvonnan ja lainsäätelyn alle. Kiinteistöjen rakennusaikainen kosteudenhallinta ja kiinteistön oikea käyttö täytyy varmistaa. Kunnille on luotava tiukemmat raja-arvot sisäilmaolosuhteiden valvontaan ja hallitsemiseen käytön aikana. Painesuhteet täytyy saada pysymään tasapainossa myös ilmanvaihdon osatehoilla ns. muina kuin käyttöaikoina. Ilmanvaihdon säätötyölle täytyy saada alalle pätevyystutkinto ja henkilökohtainen sertifikaatti mikä velvoittaa tekemään ja dokumentoimaan säätötyöt oikein. Uudisrakentamisen valvontaan täytyy saada lisää resursseja ja apuvälineitä kunnille. Pienillä resursseilla pyöritetään isoja kiinteistömassoja. Liian usein säästetään valvonnasta.

Turvalliset suojatiet

Kevyen liikenteen ja ajoneuvojen samanaikainen liikkuminen suojatiellä valoristeyksissä pitää kieltää. Kääntyvien autojen alle ajaa pyöriä kovalla vauhdilla. Tällaiset turhat kuolemat täytyy estää. Kevyt liikenne tulee ohjata pois suojateiltä silloille ja alikulkuihin vilkkaimmilla tieosuuksilla.

Keskitetty vai hajautettu lämmöntuotanto

Ympäristöystävällistä kaukolämpöä ja keskitettyä lämmöntuotantoa tulee tukea. Aurinkolämpöpuistojen rakentamista tuettava energia-avustuksin. Kaukolämmön tuotantokustannuksia vähentäviä investointeja tulisi tukea kun niillä olisi suora vaikutus kuluttajan maksamaan kaukolämmön hintaan. Puunpolttoa omakotitaloissa ja kuluttajasektorilla tulisi vähentää haitallisten savukaasupäästöjen ja sisäilmaongelmien vuoksi. Kokonaissähkönkulutusta tulisi vähentää ja tukea sähkön tarvetta vähentäviä investointeja.