Kuntavaaliteemat 2021 Turun  valtuustoon.

Varhaiskasvatus, nuoret ja perhe

Lapsilisät tuli ja meni. Miksi maksamme varhaiskasvatusmaksuja lapsilisillä? Kannustaako lapsilisät useamman lapsen tekemiseen? Miksi toinen saa opintorahaa, mutta toinen nuori ei saa mitään? Mistä lisää veronmaksajia?

Olisin valmis säätämään päiväkodit lapsille perusoikeuksiksi. Vaikka itse olenkin jo 4 lapsen päiväkotimaksut maksanut, mielestäni koulu ja päiväkoti, varhaiskasvatus ovat lapsen perusoikeuksia. Mistä rahoitus? Olisin valmis keskustelemaan lapsilisän uudistamisesta. Nuori teini harrastusmaksuineen voi käydä vanhemmille kalliimmaksi kuin pieni lapsi vaippoineen ja rattaineen. Voisiko lapsilisää maksaa lapsen iän mukaan sen suhteessa millon hän on ruokakunnalle kalliimpi elättää eli kulloisenkin tarpeen mukaan? 

Lapsilisän korotusjärjestelmän voisi myös uudistaa. Mielestäni se ei kannusta lasten lisähankkimiseen. Kaikille lapsille kuuluu sama lapsilisä lasten lukumäärästä riippumatta. Luodaan kannustimia uudella tavalla lasten hankintaan. 

Lapsiperheiden käytettävissä olevat varat ns. pakollisten elämiskulujen jälkeen ovat monesti olemattomat kun taas sinkuilla rahaa rittää itseensä koko palkan edestä. Meidän tulisi tasata tätä kuilua eli käytettävissä olevia varoja jotta lapsiperheen perustaminen jo aiemmin olisi houkuttelevampi vaihtoehto. Tarvitsemme lisää syntyvyyttä ja veronmaksajia. Maahanmuutto ei ole minulle se oikea ratkaisu jolla rahoitamme palvelut. Voisin harkita ansiotuloverotuksen porrastamista lasten lukumäärän mukaan, mitä enemmän lapsia, sen pienemmät verokulut. Vähennysoikeuksia voitaisiin myös lisätä lapsiperheille jotta käteen jäisi enemmän ja pienemmälläkin palkalla pystyisi elättämään perheen terveellisellä ruoalla. Myös isomman ruokakunnan suurempiin jätehuolto, vesi ja energiakustannuksiin pitäisi saada tasaavaa tukea.

Nuorten somen käyttämiseen pitäisi asettaa päättäjien ja koulutoimen taholta ohjeita enemmän joita vanhempien tulisi ja olisi hyvä noudattaa. Nyt nuoret ovat somessa 24h, unet jäävät vähiin ja kunto heikkenee kun elämässä ei ole muuta kuin some. Kun yhtenäisiä sääntöjä tai ohjeita ei ole, naapurin poika saa olla somessa kokoajan ja sinä vastuullinen kasvattaja olet nuoren hampaissa kun rajoitat somen käyttöä lapsen oman edun näkökulmasta. Yhtenäisyyttä tähän pitäisi saada. Myös me vanhemmat itse roikumme somessa liikaa, jolloin välinpitämättömyys nuorista ja mitä nuori tekee lisääntyy. Yhteisöllistä tekemistä enemmän, bilispöydät jokaiseen kouluun.

Nuoren opiskelijan tulisi olla yhdenvertaisessa asemassa kaveriensa kanssa. Ammattikoululaiselle kuuluu opintoraha jolla voi hankkia oppimateriaalia. Oppiminen ei voi olla kiinni siitä ostaako vanhemmat oppimateriaalin vai ei. Opintoraha kuuluu kaikille vanhempien tuloista riippumatta ja on tärkeä osa nuoren oman elämän hallinnan ensiaskelia.

Talous, työllisyys, yrittäjyys

Turun talous on aika kuralla. Menoja lisätään lainarahalla. Miten tästä noustaan?

Kaikki lähtee siitä että ihmiset tekevät töitä ja maksavat veronsa kotikuntaan. Työllisyysastetta pitää saada ylöspäin lähelle 80%:a. Jotta verorahaa tulee enemmän, pitää töitäkin olla enemmän joista veroja maksetaan. Työpaikkoja pitää saada luotua Turkuun. Työpaikat eivät putoa taivaalta, vaan työnantajat päättävät onko järkevää rekrytoida työväkeä lisää. Yrityksiä pitää tukea kaikin keinoin jotta Turkuun halutaan tulla ja investoida. Energian hintaa pitää saada alas, yrityksiin kohdistuvaa säätelyä ja byrokratiaa tulee helpottaa kaikin keinoin ja yrityksiä pitää kuunnella tarkasti mitä he milloinkin tarvitsevat.

Päättäjien tulee myös jatkossa keskittyä enemmän rahan hankintaan. Paino on ollut käytön puolella liikaa. Olen valmis menoleikkauksiin ja kulujen priorisointiin. Leikkaustoimet tulee harkita tarkkaan ja ne eivät saa kohdistuva värävaraisiin ja heikommassa asemassa oleviin. Yrityksiltä ei kuitenkaan tule kerätä enempää veroja. Varainhankintaa tulee suunnitella palvelujen kautta, jolloin yrityksetkin voivat laskuttaa syntyneet uudet kulut asiakkailtaan ns. tuotantokustannuksina. 

Rakennusluvat tulee saada viikossa. Ei voi olla jatkossa niin että kuluu 3kk ennen kuin lupahakemukselle nimetään käsittelijä ja käsittely voi lisäksi kestää vuoden ylikin. Rakennusluvat tuottavat rahaa. Tällaisiin palveluihin tulee panostaa ja saada ne joustaviksi ja toimiviksi. Yksityiset hankkeet seisoo, ei synny työpaikkoja, vain ja ainoastaan sen takia että rakennusvalvontavirasto ei toimi. Lupakäsittely pitää uudistaa ja taata riittävät resurssit.

Työn vastaanottaminen pitäisi myös tehdä kannattavammaksi. Pienpalkkatyön tekeminen pitäisi olla kannattavaa. Voisin harkita pienpalkka-aloille perusrahaa työssä käyvälle suomen kansalaiselle. Yrityksille työllistämiskustannus olisi sama olisi sitten ulkomaalainen tai suomalainen työntekijä. Lähtökohtaisesti jokaisen työkykyisen tulisi tehdä työtä. Vapaa matkustaminen pitäisi tehdä hankalammaksi. Reilua on se, että jokainen meistä kantaa kortensa samaan kekoon. Meillä on ihan riittävästi omasta tahdosta riippumatta olevia työkyvyttömiä ihmisiä joista meidän tulee kantaa yhdessä huolta. Olen valmis harkitsemaan pientä vastikkeellisuutta peruspäivärahaa vastaan. Tavoite tulisi olla kannustaa työnhaussa. Työtön työnhakija voisi työnhaussa auttaa kotikaupungiansa pienissä aputöissä tmv. Peruspäivärahaa saisi jatkossakin aina, mutta edellyttäisi osallistumista kaupungin hyväksi. Osallistumisesta voisi saada ehkä korotuksen peruspäivärahaan. Olisi järjestelmä sitten mikä tahansa, olisi hyvä pitää työnhakija aktiivisena koko uuden työpaikan haun ajan, jotta syrjäytymistä ei tapahtuisi niin paljon.

Sisäilmaongelmat ja rakentamisen laatu

Korjataan, mutta harvoin pysähdytään miettimään mitä on tapahtunut, mistä korjaustarve aiheutui?

Rakennusten kastuminen rakennusaikana aiheuttaa rakennevaurioita joista ajan kanssa kasvaa sisäilmaongelmia. Myös puutteellinen ja heikko suunnittelu ja valvonta ovat usein syynä rakentamisen heikkoon laatuun ja väärin rakentamiseen.

Rakennustyön kosteudenhallinta tulee saada samalle viivalle rakentamisessa kuin työturvallisuus. Näiden tulee ohjata itse rakentamista, miten rakennetaan. Työmailla usein ohitetaan kosteudenhallinta. Ongelmaa luo myös se että kaupunki tilaajanakaan ei vaadi kunnollista kosteudenhallintaa. Tärkeintä on ollut saada rakentaminen mahdollisimman edullisesti.

Kun kaupunkilaisten rahoilla ja kaupunkilaisille rakennetaan tulisi kuivaketju-10 kosteudenhallintajärjestelmä olla pakollisena kaikissa hankkeissa suunnittelusta rakennuksen ylläpitoon. Nyt monesti tämäkin ohitetaan erillisellä kosteudenhallintaselvityksellä mitä kukaan ei lue ja valvo. 

Halvin hinta ei ole laadukasta rakentamista eikä ylläpitokulujen optimointia. Kaupungin hankkeissa pitäisi ohjaavaksi ottaa elinkaarikustannukset eikä vain rakentamiskustannukset. Kilpailutuksessa halvin hinta voi yhä olla, mutta rakentaja olisi saatava sidottua hankkeeseen useaksi vuodeksi 5-15 vuoteen kaikkiin ylläpitokustannuksiin. Tämä ohjaisi rakentajia suunnittelemaan järkevästi, laadukkaasti ja energiaa säästävästi sekä virittämään kiinteistön tekniikan toimivaksi. Sopimuskauden jälkeen kaupungin tilalaitos voisi ottaa käytön hallintaansa ns. valmiiksi viritettynä. Tällä mallilla rakennetaan kouluja muissa kaupungeissa, nyt elinkaarirakentaminen täytyy saada implementoitua käytäntöön myös meillä Turussa.

Hankkeiden kustannusarviot eivät voi tuplaantua tai triplaantua. Tähän on tultava muutos. Hankkeiden käynnistämistä ei saisi tehdä hankebudjettitiedoin. Päättäjillä tulisi olla käytettävissä suunnitelmiin pohjautuvat urakoitsijoiden kiinteähintaiset tarjoukset, jolloin tiedetään millä rahalla hanke oikeasti toteutuu. Suunnittelu tulee ohjata ja valvoa laadukkaasti ja ajan kanssa jotta suunnitelmissa tulee kaikki mietittyä ja yhteensovitettua eri tekniikan alat ym. rakentamistyöt tilavarauksineen.

Olisin valmis myös harkitsemaan kaupungin sisäilmapäällikön eriyttämistä tilaorganisaation alaisuudesta. Mielestäni sisäilmapäällikön tulisi olla rakennustöitä valvova ja ohjaava elin. Pidän ongelmallisena ajatusta että esimiehenä on kiinteistöistä vastaava johtaja. Sisäilmapäällikön tulisi olla puolueeton ja toimivalta täysmääräinen eikä tulisi pelätä potkuja tai miettiä miten asioista viestitään ettei siitä aiheudu omalle kiinteistöorganisaatiolle liikaa haittaa.

Lähijuna Turun seudulle

Turkua tulee kehittää ennenkaikkea seutuna. Lähijunalla pidämme kaikki lähiöt asuttuina ja haluttuina asuinpaikkoina. Tärkeää on että maakunnastakin pääsee nopeasti ja helposti palveluiden luo, olit sitten menossa sairaalaan, lentokentälle, linja-autoasemalle, ostoskeskukseen, satamaan tai harrasteisiin. Tutustu laatimaani lähijunasuunnitelmaan. Raiteethan meillä onkin jo osin olemassa, joten alkuun päästäisiin kohtuu edullisilla kustannuksilla. Lue blogisivulta lisää lähijunaratkaisusta. Junassa on hauska matkustaa ja turvallista.

Aurinkoenergiaa on hyödynnettävä

Aurinkoenergiaa hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa minimaalisesti meillä suomessa, vaikka säteilyä on yhtä paljon kuin Tanskassa jossa useita kyliä jo sitä hyödyntää. Mikä parasta parhaat aurinkokeräimet vielä valmistetaan Suomessa Savosolarin tehtaassa. Meidän tulisi itsekin hyödyntää aurinkoa. Aurinkolämpö varastoidaan kesällä maan alle ja talvella siitä lämpöpumppujen avulla tehdään kaukolämpöä edullisesti. Energian tuotankokustannus on lähellä nollaa, vain tuotantolaitoksen käyttökulut ja investoinnin takaisinmaksu ovat kuluja. Raaka-ainekuluja ei ole.

Energiankustannuksia pitää alentaa, se tuo Turkuun investointeja ja työpaikkoja, yrittäjyyttä, asukkaita, hyvinvointia, kaikkea hyvää mitä tarvitaan velkataakan nujertamiseen ja talouden tasapainottamiseen.

Aurinkosähköpaneelit tulisi olla jo vakiovarusteita kaupungin kiinteistöjen rakentamisessa. Se vähentää ostoenergian tarvetta ja kiinteistön ylläpitokuluja. Paneelit kaikkien kerrostalojen katoille, samoin lämmöntalteenottojärjestelmät ja näin leikkaamme energian kustannuksista ison loven mitään menettämättä. 

Turussa voitaisiin myös kokeilla sadeveden talteenottojärjestelmiä. Keski-Euroopassa näitä käytetään jo. Sadevettä voitaisiin kiinteistössä hyödyntää mm. kastelu- ja wc-vesien järjestelmissä. Turha vettä on viemäröidä pois, otetaan vesi hyödyksi.