Ilmanvaihdon käytön suositukset julkisille rakennuksille

16.05.2019

Kunnille ja kaupungeille on laadittu hyvät ohjeet julkisten kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden käyttöön. Ohessa löydät sisäilmayhdistyksen ja ks. työryhmän ohjeet ja suositukset.

Ilmanvaihdon SIY suositus

Tämä on hyvä asia. Sisäilmaongelmat usein ovat aiheutuneet juuri ilmanvaihdon käytön asiantuntemuksen puutteesta, minkä johdosta painesuhteet ja ilmavirrat talon sisällä eivät aina ole eri käyttötilanteissa hallinnassa. Liialliset alipaineet ja hallitsemattomat korvausilmareitit tuovat epäpuhtauksia sisäilmaan. Kunnissa ei aina ole omaa teknistä ammattilaista tai voi olla tilanteita, että ammattilaista ei kuunnella ja voi tulla monenlaista käskytystä ja pyyntöjä koneiden käyttöön liittyen, joilla ei aina välttämättä ole minkäänlaisia perusteita tai faktapohjaa. Tällaisia käskyjä voi tulla kunnan johdolta tai sisäilmaryhmiltä yms. Näissä ei aina asioita käsitellä faktaperusteisesti, vaan katsotaan että tilanteen rauhoittaminen on tärkeintä ja toimintatavat laaditaan sen mukaan mikä edustaa enemmistön toiveita ja uskomuksia.

Nyt laadittu suositus antaa hyvän tuen kunnassa toimiville ammattilaisille ja ilmanvaihdon käyttäjille mihin nojata näissä hankalissa eri tilanteissa. Suositus tuo mukaan tervettä maalaisjärkeä ja antaa myös tärkeän mahdollisuuden säästää ison kasan rahaa ilman että sisäilman laatu mitenkään heikkenee. Kuntien hiilijalanjälki myös pienenee oleellisesti kun ilmastoa ei tarvitse lämmittää pukkaamalla täysillä ulos lämmintä ilmaa 24/7. Toivonkin että kunnissa nyt käytäisiin jatkossa keskusteluja tämän suosituksen pohjalta ja kuunneltaisiin omia ammattilaisia enemmän ennen kuin asioista päätetään.