Resursseja lisää toimitilapalveluihin, laatua rakentamiseen

15.04.2019

Kunnissa resurssit ovat ohuella mikä näkyy erityisesti monen kunnan toimitilapalveluissa. Pienemmissä kunnissa saattaa olla vain yksi tekninen henkilövakanssi ja viran haltijan tulisi olla koko tekniikan asiantuntija tilatessa kaikki työt. Mahdoton yhtälö kun ottaa huomioon kiinteistömassan ja huolto/ylläpitötehtävien määrän jokaisessa kiinteistössä. Tästä syystä kilpailutukset ovat puutteellisia jos niitä on ollenkaan. Jos kilpailutus on, niin halvin hinta ilman laadullisia vaatimuksia tulee useimmiten valituksi. Tästä syystä myös tekninen ala on vinoutunut. Yritykset joilla on oikea halu tehdä asiat oikein, ei saa urakoita eivätkä pärjää puitesopimuskilpailutuksissa. Hankinnat ohjautuvat yrityksille jotka antavat halvimman hinnan. Kun kunnissa ei ole resursseja valvoa töiden laatua, niin on helppoa oikaista töissä ja varmistaa että halpa hintakin vielä jättää tekijälleen. 

Kilpailutukset tulisi toteuttaa aina niin että laadulliset tavoitteet on selkeästi kirjattu. Rakennustöille tulisi aina asettaa valvoja ja työn tarkastaja. Mikäli omat resurssit eivät taivu, tulisi valvonta ostaa yksityiseltä sektorilta. Valintaperusteena tulee toki olla edullisin kokonaishinta, mutta laatukriteerit tulee täyttää.

Tästä syystä erityisesti sisäilmaongelmat johtuvat. Ilmanvaihdon säädöt ovat pielessä vaikka säätöpöytäkirjat ovat kunnossa. Rakennusten painesuhteet ovat sekaisin ja ajan kanssa ongelmat tulevat esiin. Kunnista puuttuu osaamista ja resursseja. Ei riitä että vaaditaan. Yksi ihminen ei ole ihmemies. Tämä asia  ei tule kuntoon vaatimalla, tähän vaaditaan lisää resursseja toimitilapalveluihin jokaiseen kuntaan.