Kuntien CO2 päästöt ja energian tuhlaus saatava loppumaan

17.05.2019

Kuntien kouluissa ja päiväkodeissa on suuri hiilidioksidi- (CO2) ja kustannussäästöpotentiaali. Siirtymällä tarvetta vastaavaan ilmanvaihdon käyttöön, voimme tutkimuksen mukaan pienentää n. 40%:a sekä CO2-päästöjä että kiinteistöjen käyttämiä energiakustannuksia.   

Alla on stilisoituja poimintoja aiheesta ja tässä linkki alkuperäiseen aineistoon. Aineiston sivu 38 käsittelee tätä aihetta.

"Ilmanvaihdon osuus energiankulutuksesta

Opetusrakennuksen lämpöenergian ominaiskulutuksen tilastokeskiarvo on 43 kWh/m3, ja sähköenergian ominaiskulutuksen tilastokeskiarvo on 14 kWh/m3. Ilmanvaihdon osuus palvelurakennuksen lämpöenergian kokonaiskulutuksesta on 20-50 % ja sähköenergian
kokonaiskulutuksesta on 30-50 % /20/. Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla saavutetaan sähkö- ja lämpöenergiankulutuksessa säästöjä, joiden suuruus riippuu rakennuksen ominaisuuksista sekä siitä, minkälainen tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmä rakennukseen valitaan ja miten sitä ohjataan. Kirjallisuudessa on esitetty sähkönkulutuksessa 8-28 %:n ja lämpöenergiankulutuksessa 25-60 %:n säästöjä, kun vakioilmavirtajärjestelmästä on siirrytty tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon.


Helsinkiläisen ala-asteen energiankulutus ja CO2-päästöt jatkuvalla ja rakennuksen
käyttöajan mukaisella ilmanvaihdolla


Seuraavassa on esitetty esimerkki tavanomaisen koulurakennuksen energiankulutuksesta ja sen
aiheuttamista CO2-päästöistä. Helsinkiläisen vuonna 1997 rakennetun ala-asteen (huoneistoala 3 420 m2) ilmanvaihtoa käytettiin jatkuvasti vuonna 2017 ja vuoden 2018 tammikuussa. Ala-asteen ilmanvaihtoa ryhdyttiin käyttämään rakennuksen käyttöaikojen mukaisesti helmikuussa 2018. 

Ilmanvaihdon käyttö rakennuksen käyttöaikojen mukaan pienentää esimerkin kaltaisen koulurakennuksen CO2-päästöjä noin 38 %. Lämpöenergian kulutus rakennuksen käyttöaikojen mukaisella ilmanvaihdolla oli noin 42 % pienempi ja sähköenergiankulutus noin 31 % pienempi kuin jatkuvalla ilmanvaihdolla.

Rahassa energian kokonaissäästöt olivat 11kk ajalta n. 7,37 €/m2 eli 36%:a."

Kunnissa mennään pienillä resursseilla ja isoilla kiinteistömassoilla. Tuhlausta syntyy juuri tämän takia. Aikaa ei ole laittaa asioita kuntoon. Myös perusteettomat uskomukset ilmanvaihdon sammutteluista yms. ohjaavat yhä päätöksentekoa, kun asiantuntemusta ei ole.

Suurin ilmastoteko mitä voimme nopeasti tehdä ja mikä ei juurikaan vaadi kustannuksia, on ottaa järki ja tolkku mukaan kuntien kiinteistöjen ilmanvaihtoon.