Sisäilmaongelmat ja rakentamisen laatu


Korjataan, mutta harvoin pysähdytään miettimään mitä on tapahtunut, mistä korjaustarve aiheutui?

Rakennusten kastuminen rakennusaikana aiheuttaa rakennevaurioita joista ajan kanssa kasvaa sisäilmaongelmia. Myös puutteellinen ja heikko suunnittelu ja valvonta ovat usein syynä rakentamisen heikkoon laatuun ja väärin rakentamiseen.

Rakennustyön kosteudenhallinta tulee saada samalle viivalle rakentamisessa kuin työturvallisuus. Näiden tulee ohjata itse rakentamista, miten rakennetaan. Työmailla usein ohitetaan kosteudenhallinta. Ongelmaa luo myös se että kaupunki tilaajanakaan ei vaadi kunnollista kosteudenhallintaa. Tärkeintä on ollut saada rakentaminen mahdollisimman edullisesti.

Kun kaupunkilaisten rahoilla ja kaupunkilaisille rakennetaan tulisi kuivaketju-10 kosteudenhallintajärjestelmä olla pakollisena kaikissa hankkeissa suunnittelusta rakennuksen ylläpitoon. Nyt monesti tämäkin ohitetaan erillisellä kosteudenhallintaselvityksellä mitä kukaan ei lue ja valvo.

Halvin hinta ei ole laadukasta rakentamista eikä ylläpitokulujen optimointia. Kaupungin hankkeissa pitäisi ohjaavaksi ottaa elinkaarikustannukset eikä vain rakentamiskustannukset. Kilpailutuksessa halvin hinta voi yhä olla, mutta rakentaja olisi saatava sidottua hankkeeseen useaksi vuodeksi 5-15 vuoteen kaikkiin ylläpitokustannuksiin. Tämä ohjaisi rakentajia suunnittelemaan järkevästi, laadukkaasti ja energiaa säästävästi sekä virittämään kiinteistön tekniikan toimivaksi. Sopimuskauden jälkeen kaupungin tilalaitos voisi ottaa käytön hallintaansa ns. valmiiksi viritettynä. Tällä mallilla rakennetaan kouluja muissa kaupungeissa, nyt elinkaarirakentaminen täytyy saada implementoitua käytäntöön myös meillä Turussa.

Hankkeiden kustannusarviot eivät voi tuplaantua tai triplaantua. Tähän on tultava muutos. Hankkeiden käynnistämistä ei saisi tehdä hankebudjettitiedoin. Päättäjillä tulisi olla käytettävissä suunnitelmiin pohjautuvat urakoitsijoiden kiinteähintaiset tarjoukset, jolloin tiedetään millä rahalla hanke oikeasti toteutuu. Suunnittelu tulee ohjata ja valvoa laadukkaasti ja ajan kanssa jotta suunnitelmissa tulee kaikki mietittyä ja yhteensovitettua eri tekniikan alat ym. rakentamistyöt tilavarauksineen.

Olisin valmis myös harkitsemaan kaupungin sisäilmapäällikön eriyttämistä tilaorganisaation alaisuudesta. Mielestäni sisäilmapäällikön tulisi olla rakennustöitä valvova ja ohjaava elin. Pidän ongelmallisena ajatusta että esimiehenä on kiinteistöistä vastaava johtaja. Sisäilmapäällikön tulisi olla puolueeton ja toimivalta täysmääräinen eikä tulisi pelätä potkuja tai miettiä miten asioista viestitään ettei siitä aiheudu omalle kiinteistöorganisaatiolle liikaa haittaa.